Tillfälliga stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet

Ålands landskapsregering har inrättat tillfälliga stipendier och understöd för att motverka coronakrisens verkningar för enskilda kulturarbetare, kulturföretagare och föreningar samt organisationer som är hemmahörande och verksamma på Åland. Med kulturföretag avses här företag med högst 2 anställda, anvisningen är riktgivande.
Ansökan riktas till Ålands kulturdelegation som behandlar och tar beslut om stipendier och understöd.  

Ansökan för stipendier och understöd är öppen mellan den 3–20 april. Ansökan formuleras fritt och riktas till Ålands kulturdelegation, Ålands landskapsregering,  PB 1060, 22111 Mariehamn. Det går också bra att e-posta ansökan till adressen kulturinfo@regeringen.ax
Ansökan ska vara inlämnad kl. 16.15 senast den 20 april.

Riktlinjer för stöd till enskilda konst- och kulturutövare samt föreningar och organisationer inom konst och kultur hittar du under rubriken bilagor!

 

Publicerad 2.4.2020
Uppdaterad 8.4.2020