Tid att ansöka om verksamhetsunderstöd för år 2019

Nu är det dags för föreningar att ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamheten år 2019. Ansökan ska lämnas in senast den 15 oktober och görs på digital blankett. Ansökningsblankett för verksamhetsunderstöd. 

För att söka om verksamhetsunderstöd ska föreningen vara hemmahörande på Åland samt  ha varit verksam och registrerad i minst ett år. Till ansökan bifogas verksamhetsplan samt budget för det kommande året, 2019. Ytterligare ska man bifoga verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från år 2017. 

 

Mer information om ansökan om verksamhetsunderstöd hittar du under länken Verksamhetsstöd.  

I samband med ansökan efterfrågar vi hur föreningen beaktar Ålands landskapsregerings "Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland". 

 

För mer information kontakta berörd tjänsteman på telefon 018-25000.

 

 

Publicerad 9.10.2018
Uppdaterad 9.10.2018