Tid att ansöka om arbets- eller kulturstipendium!

Ålands kulturdelegation lediganslår arbets- och kulturstipendium att sökas 2019!

Enskilda kulturarbetare har möjlighet att ansöka om arbets- eller kulturstipendium för konstnärlig och kulturell verksamhet. Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Observera att ansökan även görs för litteratur utgiven 2018!

Ansökan om kulturstipendium kan göras när man vill genomföra ett projekt med en tydlig början och ett slut samt en uttalad budget, det kan gälla en konsert, en utställning  eller annat projekt inom de olika konstområdena. Kulturstipendium kan man även söka för t.ex. inköp av musikinstrument  eller annan utrustning/material som kan trygga och förbättra arbetsförutsättningarna. I bedömningen av ansökningar om t.ex. instrument beaktas hur etablerad den sökande är i sin verksamhet eller om den sökande är studerande, hur långt den sökande har kommit i sina studier.  

Ansökan om arbetsstipendium kan göras för skapande på heltid inom någon av konstarterna. Stipendiet ska ge möjlighet till fördjupning ssamt utveckling av det egna kunnandet. 

Observera att kulturdelegaionen i år vid behov kan bevilja 4 arbetsstipendier om maximalt 20. 400 euro vardera.  

 

 Mer information om stipendierna hittas under länken stipendier och understöd på kulturdelegationens hemsida
 https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod 

 

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 31.1.2019