Specialunderstöd för kulturarbetare

Landskapsregeringen föreslår i sin tilläggsbudget stöd för kultur och idrott för att mota det inkomstbortfall som uppstår på grund av coronakrisen.

För närvarande samlar kulturbyrån in uppgifter om hur enskilda kulturarbetare och föreningar drabbas av coronaepidemin. När undersökningen har analyserats tas riktlinjer fram för fördelningen av specialstöd. Enkäten är öppen till den 25 mars

De föreningar och kulturarbetare som tidigare i år har erhållit understöd för evenemang behöver i nuläget inte återbetala sina stöd utan kan nyttja stödet för kommande evenemang eller ombokade evenemang, dock så att en dialog hålls med bidragsgivaren. 

Kulturbyrån tar under tiden gärna emot information om digitalt producerad kultur som kan samlas och läggas ut som länkar på kulturdelegationens hemsida. Informationen kan sändas till adressen kulturinfo@regeringen.ax

Producenter, musiker, teaterfolk och andra inom konstnärliga och kreativa branscher rekommenderas att bekanta sig grundligt med finländska upphovsrättsorganisationerna och deras regelverk ifall man vill framföra eller visa någon annan upphovsrättsinnehavares verk. Dessa organisationer tar tillvara upphovsrättsinnehavarnas rättigheter oberoende om framförande på scen sker på en scen eller på nätet. Nedan några viktiga länkar.

Kopiosto: bland annat manus och andra tryckta alster

https://www.kopiosto.fi/sv/framsidan/

Teosto: musikframföranden

https://www.teosto.fi/sv

Sanasto: litterära verk

www.sanasto.fi

 

Publicerad 24.3.2020
Uppdaterad 24.3.2020