Specialunderstöd för "Barn- och ungdomskultur i skärgården" att sökas av föreningar och arbetsgrupper

Kulturdelegationen beslöt vid sitt möte den 23 maj att utannonsera stöd för barn- och ungdomskultur i skärgården, att sökas inom den 31 augusti 2017 enligt tidigare fastställda kriterier

I fortsättningen uppmanas föreningar och arbetsgrupper att söka stöd för kultur i skärgården  inom ramen för befintliga stödordningar samt att föreningar som söker och erhåller verksamhetsunderstöd inkluderar utgifter för verksamheten i sin budget och verksamhetsplan.

Ansökan görs på på digital ansökningsblankett för ansökan om projektunderstöd för föreningar och organisationer eller på 
digital ansökningsblankett för ansökan om projektunderstöd för arbetsgrupper.

Publicerad 5.6.2017
Uppdaterad 5.6.2017