Landskapsregeringen tog den 15.9.2017 beslut om nya principer för beviljandet av PAF-medel,...