Riktlinjer för stöd till evenemang som uppmärksammar Åland 100

Riktlinjer för stöd till evenemang som uppmärksammar Åland 100 

Inför årets ansökningsomgång av verksamhetsstöd 2020, den 15 oktober, kan föreningar som önskar uppmärksamma Åland 100 (9.6-2021-9.6.2022) söka om understöd. Sökande preciserar sitt projekt i ansökningsblanketten för verksamhetsstöd under punkt B, stöd för tidsbundna specialprojekt.  

För att en ansökan ska prövas och eventuellt beviljas ska evenemangen uppfylla grundläggande kriterier och vara i linje med projektplanen:

  • Evenemanget ska vara seriöst i meningen att det ska kunna representera Åland 100 mål att ”Fira, hedra och värna självstyrelsen”.
  • Evenemanget kan spegla historien, spegla Åland idag eller vara framåtblickande.
  • Evenemanget ska överensstämma med landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsagenda och visionen ”Alla kan blomstra”.  
  • Evenemanget ska huvudsakligen göras tillgängligt på Åland och under tidsperioden             9/6-21 – 9/6-22, men kan om övriga kriterier uppfylls pågå under hela 2022.
  • De officiella arrangemangen ska ha en potential att vidareutvecklas även efter 2022

Motprestation som ska besvaras för att bidrag ska utbetalas:

  • Hur säkerställer arrangören att marknadsföringen av aktivitetens når ut?
  • Arrangören delar informationen om evenemanget till Åland 100 och ger tillstånd till att evenemanget är en del av Åland 100 och marknadsförs som en del av Åland 100.
  • Arrangörerna använder sig av Åland 100 logon i sin kommunikation såväl tryckt som digitalt.

 

 

Publicerad 4.10.2019
Uppdaterad 4.10.2019