Projekt- och specialunderstöd

Nu är det dags att söka om projektunderstöd, ansökningstiden går ut den 15 mars 2019 kl. 16.15!

Har din förening en god idé eller vill genomföra ett särskilt projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet är ni välkomna att söka om projektunderstöd.  

Projektunderstöd kan sökas av föreningar och organisationer samt arbetsgrupper om minst två personer. 

Ansökan görs på fastställd blankett, arbetsgrupper söker om kulturstipendium under solidariskt ansvar.

Kulturdelegationen lediganslår även specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen den 9 juni 2019. Stödet kan sökas av föreningar och organisationer och sökande fyller i samma blankett som gäller för projektunderstöd.

Riktlinjer samt ansökningsblanketter hittar du på länken om projektunderstöd

 

   

Publicerad 5.3.2019
Uppdaterad 5.3.2019