Nyheter

2.4.2020 - Tillfälliga stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet
Ålands landskapsregering har inrättat tillfälliga stipendier och understöd för att motverka coronakrisens verkningar för enskilda kulturarbetare, kulturföretagare och föreningar samt organisationer...
Läs mer om Tillfälliga stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet ›
24.3.2020 - Specialunderstöd för kulturarbetare
Landskapsregeringen föreslår i sin tilläggsbudget stöd för kultur och idrott för att mota det inkomstbortfall som uppstår på grund av coronakrisen. För närvarande samlar kulturbyrån in uppgifter om...
Läs mer om Specialunderstöd för kulturarbetare ›
19.3.2020 - Enkät om coronakrisens påverkan på kulturlivet
Kulturbyrån vill försöka få en överblick över hur det rådande läget har påverkat din/er verksamhet. Till hjälp har vi satt ihop en enkät som vi vill att ni besvarar inom onsdag den 25 mars kl. 16.15...
Läs mer om Enkät om coronakrisens påverkan på kulturlivet ›
28.2.2020 - Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum!
Nu kan föreningar, organisationer, kommuner, projektgrupper och skolor (förutom landskapets skolor) söka stöd för jubileumsprojekt under och i anslutning till Ålands självstyrelses jubileumsår som...
Läs mer om Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum! ›
7.2.2020 - Ansökningsblanketter
Kom ihåg att ansökningstiden för arbetsgrupper som vill söka om projektunderstöd har ändrats till den 15 februari och att arbetsgrupper nu ansöker om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  
Läs mer om Ansökningsblanketter ›
7.1.2020 - Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd
Ansökningstiderna för kulturdelegationens stipendier och understöd är följande under år 2020
Läs mer om Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd ›
24.10.2019 - Gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus
Nya utrymmen!   Kulturdelegationen kommer att ta nya utrymmen i bruk för gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus. Den nya gästbostaden inryms i Eckerö Post- och tullhus södra flygel och kommer att...
Läs mer om Gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus ›
23.9.2019 - Nya riktlinjer för stipendier och understöd
Ålands kulturdelegation har reviderat riktlinjerna för stipendier och understöd. De nya riktlinjerna gäller från år 2020.
Läs mer om Nya riktlinjer för stipendier och understöd ›
17.9.2019 - KULTURPOLITISK DEBATT
  Kulturen hissar seglen - Hur ser kulturen ut på framtidens Åland? Kom och lyssna till den kulturpolitiska debatten som Ålands kulturdelegation ordnar i Mariehamns stadsbibliotek den 2 oktober kl....
Läs mer om KULTURPOLITISK DEBATT ›
18.6.2019 - Vistelsestipendium i Grez-sur-Loing
Glada nyheter! Nu kan åländska konstnärer söka om vistelsestipendium till det anrika  Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike! 
Läs mer om Vistelsestipendium i Grez-sur-Loing ›

Sidor