Många inlämnade ansökningar

Ålands kulturdelegation har tagit emot många ansökningar om stipendier och understöd vid ansökningstomgången som gickl ut den 15 februari. Den stora mängden ansökningar beror delvis på att tiden för ansökningar om stöd för firandet av Åland 100 var densamma som för kultur- och arbetsstipendier.

Ansökningarna bereds och kommer till kulturdelegationen för behandling samt beslut i slutet på mars/början på april 2021. 

 

 

 

 

Publicerad 19.2.2021
Uppdaterad 19.2.2021