Kreativa Kids

Pilotprojektet Kreativa barn är igång. Projektet går nu under benämningen KreativaKids.
Barn i Geta och Rangsby skolas årkurs 3 och 4 samt träningsundervisningen erbjuds aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, under ledning av konstnärer och kulturutövare. Höstens övergripande tema för arbetet är havet, något som återspeglas i de aktiviteter som ordnas. Bland annat har barnen besökt Ålands Sjöfartsmuseum och bekantat sig med specialutställningen om tatueringar samt tagit del av en för projektet specialutformad visning av basutställningen.   

Här kan man lyssna på en intervju om KreativaKids med projektledare Lina Antman i Ålands Radio. Länken är här; intervju om Kreativa Kids

Publicerad 26.10.2018
Uppdaterad 26.10.2018