Gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus

Nya utrymmen!

 

Under förutsättning att budgeten för år 2020 godkänns kommer kulturdelegationen att ta nya utrymmen i bruk för gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus.
Den nya gästbostaden inryms i Eckerö Post- och tullhus södra flygel och kommer att innehålla ett kobinerat kök/allrum samt ett sovrum. I anslutning till bostaden kommer stipendiater erbjudas arbetsutrymmen.
De nya utrymmena väntas stå klara inför sommarens vistelseperiod 2020. Vistelse i Eckerö Post- och tullhus kan erbjudas från juni månad fram till september månad.   
 

Publicerad 24.10.2019
Uppdaterad 5.11.2019