Fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2021

Kulturdelegationen fördelade kultur- och arbetsstipendier vid sitt möte den 15 april.

Sammanlagt 146 ansökningar behandlades, totalt beviljades 58 stipendier varav 5 är arbetsstipendier. (4 arbetsstipendier om 6 månader och 1 arbetsstipendium om ett år.)  

Av de beviljade stipendierna är 10 fördelade inom ramen för Åland 100.

 

Fördelningen framgår av bilagorna.

Tre ansökningar är bordlagda

Publicerad 21.4.2021
Uppdaterad 21.4.2021