Ansökningsblanketter

Kom ihåg att ansökningstiden för arbetsgrupper som vill söka om projektunderstöd har ändrats till den 15 februari och att arbetsgrupper nu ansöker om kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

Eftersom de nya ansökningsblanketterna tas i bruk under våren innebär det att arbetsgrupper som söker om kulturstipendium under solidariskt ansvar får använda blanketten för kulturstipendium https://eformular.regeringen.ax/PLP/Application/ApplicationData.aspx?typeId=0983F5B7-35C4-44FE-B554-3A6F2F709884

Bifoga en förteckning eller redogör för medverkande arbetsgruppsmedlemmar i ansökan. Ansökan lämnas in senast den 17 februari kl. 16.15 (då den 15 februari infaller på en lördag)  

Publicerad 7.2.2020
Uppdaterad 7.2.2020