Kreativa barn

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterad i landskapsregeringens kulturpolitik, därför har Ålands kuturdelegatuion under hösten inlett ett pilotprojekt KreativaKids. Projektet inriktar sig inledningsvis till Rangsby och Geta grundskolas årskurs 3 och 4 samt Träningsundervisningen på Åland. 

Syftet med projektet är att med konst, kultur och kreativitet som verktyg ge barnen olika sätt att uttrycka sig på utan krav på prestation. Pilotprojektet ska skapa grund för en fortsättning för ett tre-årigt projekt som successivt ska omfatta alla barn i skolans årskurs 1-6.  

 

 

Publicerad 17.10.2018
Uppdaterad 17.10.2018