Ecker Post- och tullhus innergård

Eckerö Post- och tullhus gästbostad

Det ståtliga gula Eckerö Post- & tullhus uppfördes av den ryska tsaren 1828 och ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi. Byggnaden är idag ett levande kulturcentrum med utställningslokaler, postrotemuseum och kafé med gårdsbutik. Huvudbyggnaden omges av två flyglar. 

Gästbostaden/Artist in Residence belägen i Eckerö Post- och tullhus

Från och med år 2021 flyttas gästbostaden från huvudbyggnaden till den södra flygeln. Arbetet med att omvandla utrymmet har inletts och beräknas vara klart till sommaren 2021.  
Gästbostaden kommer att bestå av 2 rum; om totalt ca 50m2 - ett sovrum och ett kombinerat kök/allrum samt toalett och dusch. Intill bostadsdelen finns ett arbetsutrymme om ca 35 m2.

Vistelse i gästbostaden beviljas i regel för en månad efter ansökan. Målgruppen är konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden. I år kommer vistelse att beviljas under perioden juni-september, under förutsättning att ombyggnaden är färdigställd.  

Ansökan

Ansökan görs numera enbart digitalt och ska vara inlämnad senast 15 januari kl. 16.15 under samma år stipendievistelsen önskas. Ansökningarna behandlas en gång per år. 

TILL ANSÖKAN  

Eckerö Post & tullhus webbsida 

Bra att veta 

Det finns flera matställen i området och på några av dem kan man också handla basvaror. Den närmaste större affären finns i Hammarland, ca 10 km från Eckerö Post- och tullhus, till vilken man kan ta sig med buss eller cykel. I affären finns tillgång till post- och banktjänster. 

Eckerölinjens färjfäste ligger på gångavstånd med regelbundna båtfärder till Grisslehamn i Sverige. Det är enkelt att göra dagsutflykter till Sverige.
Från Mariehamn kan man resa med färja både österut och västerut. Vill man besöka någon av de många små öar som omger fasta Åland är det lätt att ta skärgårdsfärjorna. Turlistorna hittar man under länken Ålandstrifikens turlistor. 
Åland har många och fina fina cykelvägar, har du ingen egen cykel med dig kan du låna någon av gästbostadens två cyklar under vistelsen.

Resor

Ålandstrafikens turlistor

Eckerölinjens turlista

Vikinglinjens turlista 

Publicerad 13.1.2017
Uppdaterad 2.11.2020