Övriga sakkunniga

Kulturdelegationen har till sin hjälp sakkunniga inom musikområdet.

Uppdrag

De sakkunniga inom musikområdets uppgifter är att:

  • biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga musikstipendierna
  • fungera som remissinstans i musikfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom musikområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen
  • handha nomineringen av åländska kandidater för Nordiska rådets musikpris

Sakkunniga inom musikområdet 2017

Åke Hillar, brasspedagog 
Annika Pensar, lärare
Alexander Lindberg, musikproducent

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 1.2.2017