Musiknämnden

Kulturdelegationen har musiknämnden till sin hjälp i arbetet.

Uppdrag

De sakkunniga inom musikområdets uppgifter är att:

  • biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga musikstipendierna
  • fungera som remissinstans i musikfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom musikområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen
  • handha nomineringen av åländska kandidater för Nordiska rådets musikpris

Musiknämndens sammansättning 2021-2022
 
Ordförande: Bertil Andersson, vicerektor 
Medlem: Alexander Lindberg, musikproducent
Medlem: Elisabeth Ekman, sångerska
Medlem: Jochum Juslin, lärare
Medlem: Patricia Bergroth, lärare
Medlem: Ulrika Lind, utvecklingschef

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 8.11.2022