Musiknämnden

Kulturdelegationen har musiknämnden till sin hjälp i arbetet.

Uppdrag

De sakkunniga inom musikområdets uppgifter är att:

  • biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga musikstipendierna
  • fungera som remissinstans i musikfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom musikområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen
  • handha nomineringen av åländska kandidater för Nordiska rådets musikpris

Musiknämndens sammansättning 2019-2020
 
Ordförande: Annika Pensar, lärare
Medlem: Alexander Lindberg, musikproducent
Medlem: Elisabeth Ekman, sångerska
Medlem: Bertil Andersson, vicerektor
Medlem: Maria Stenberg-Haug, musikpedagog

Publicerad 20.1.2017
Uppdaterad 16.8.2019