Film- och medienämnd

Ålands landskapsregering tillsatte film- och medienämnden den 2.3.2016. Nämndens uppdrag är att främja film- och medieutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för Ålands kulturdelegation, och vid behov för landskapsregeringen, i film- och medieansökningar och andra frågor på detta område. Den tidigare arbetsgruppens betänkande utgör utgångspunkt för arbetet. 

Film- och medienämndens sammansättning 2018-2019

Lotta Wickström, ordförande
Lucas Åsbacka, viceordförande
Eva Maria Mansnerus
Michael Hancock
Staffan Beijar
Mervi Appel 
Dan Backman

Nämnden utser vice ordförande inom sig. 

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 
och film.ax (engelska)

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 8.1.2021