Film- och medienämnd

Ålands landskapsregering tillsatte film- och medienämnden den 2.3.2016. Nämndens uppdrag är att främja film- och medieutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för Ålands kulturdelegation, och vid behov för landskapsregeringen, i film- och medieansökningar och andra frågor på detta område. Den tidigare arbetsgruppens betänkande utgör utgångspunkt för arbetet. 

Film- och medienämndens sammansättning 

Lotta Wikström-Johansson (ordförande)
Lucas Åsbacka
Eva Maria Mansnerus
Michael Hancock
Staffan Beijar

Nämnden utser vice ordförande inom sig. 

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 28.5.2018