Musikseminarium

Ålands kulturdelegation bjuder in till ett musikseminarium i Alandica lördagen den 22 april kl. 12-16. Seminariets målgrupp är musikutövare, arrangörer, föreningar som verkar i alla genrer och övriga intresserade.

Temat för seminariet är hur vi kan utveckla musiklivet på Åland men även dokumentation av musiklivet av idag. Under semineriet kommer gruppdiskussioner att hållas.

Programmet presenteras här intill! 

Publicerad 15.3.2017
Uppdaterad 21.3.2017