Kulturdelegationens protokoll av den 13 februari 2018

Nu är kulturdelegationens protokoll av den 13 februari publicerad på hemsidan under rubriken kulturdelegationens protokoll!

Vid mötet fördelades årets verksamhetsstöd och invetseringsstöd till föreningar samt även fördelningen av årets vistelsestipendier på Källskär och i Eckerö Post- och tullhus.

Publicerad 16.2.2018
Uppdaterad 16.2.2018