kallskarKällskärs gästbostad

Ålands landskapsregering tillhandahåller en gästbostad/Artist in Residence på Källskär, Kökar.

Källskär var hemvist för friherre Göran Åkerhielm åren 1958-1983. Åkerhielm överlät sin del av ön och anläggningen till landskapet 1984. Anläggningen består av bl.a. stockhuset ritat av arkitekten Reima Pietilä samt några mindre stugor vid hamnen på den södra sidan av ön. Friherrren älskade gäster, av dem kan författaren och konstnären Tove Jansson särskilt nämnas. Anläggningarna är fortfarande till glädje för besökaren. Åkerhielm var fast övertygad om att kroppsarbete danar människan. Sålunda var det inte många moderna bekvämligheter som installerades. Livet levdes på naturens villkor, och det var självklart att gästerna deltog i arbetet som behövde utföras. Det största arbetet utfördes av kökarbor, hamnanläggningen på södra sidan har skapats med handkraft, likaså stenmurarna runt den magnifika trädgården.

En av stugorna i södra hamnen tjänar idag som stipendiebostad för konstnärer och kulturarbetare och administreras av Ålands kulturdelegation.

Sökande bör observera att Källskär är ett omtyckt turistmål och att många besökare kommer på dagsutflykter för att se den kända stenformationen kallad "Källskärskannan" samt friherre Åkerhielms arkitektritade sommarhus.

Se filmklipp om friherre Åkerhielm och Källskär!


Utrymme och utrustning
Stugan på ca 30 kvadratmeter rymmer två sängar, det finns gasspis och kylskåp men ingen el. Här lever man efter mottot enkelhet. Med hjälp av solpaneler kan man ladda mobiltelefoner och bärbara datorer, och man kan koppla upp sig till nätet via ett telefonmodem.
Stipendiaterna ombersörjer själva att ta med sig sängkläder och handdukar. Tillsyningsmannen ordnar så att det finns vatten i gästbostaden. Mat under vistelsen handlas på fasta Kökar att ta med ut till Källskär.

Gästbostaden upplåtes i första hand åt utövande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden samt  journalister som i sitt skapande kan förväntas ha en särskild nytta av den miljö anläggningarna erbjuder men som även genom sin vistelse kan erbjuda landskapet Åland nya erfarenheter och inspiration inom kulturområdet.

Vistelse beviljas i regel 1 eller 2 veckor under perioden maj-september.

Källskärs gästbostad upplåtes till självkostnadspris. Ersättningen skall täcka kostnader för gas, sophantering, m.m.

Stipendiaterna bekostar själva resor till och från gästbostaden. För eventuell medföljande familjemedlem eller gäst uppbärs en extra avgift. 

Ålands kulturdelegation administrerar Källskärs gästbostad.
Ansökan till Källskärs gästbostad görs enbart digitalt. Ansökan skall åtföljas av en arbetsplan som beskriver syftet med vistelsen samt en CV och annan dokumentation. 

Ansökan skall vara inlämnad 15 januari  kl. 16.15 samma år som vistelsen gäller.

Principer för vistelsen vid Källskärs gästbostad

Digital ansökan för vistelse i Källskärs gästbostad

Resa till Kökar
Observera att resan till Kökar och Källskär behöver anpassas till rådande färjtrafik mellan Åland och Kökar samt mellan fastalandet och Kökar. För närmare information se Ålandstrafikens tidtabell!