Film- och medienämnd

Ålands landskapsregering tillsatte film- och medienämnden den 2.3.2016. Nämndens uppdrag är att främja film- och medieutvecklingen på Åland genom att fungera som remissinstans för Ålands kulturdelegation, och vid behov för landskapsregeringen, i film- och medieansökningar och andra frågor på detta område. Den tidigare arbetsgruppens betänkande utgör utgångspunkt för arbetet. Nämndens mandat gäller under perioden 2.3.2016 - 31.12.2017.

Film- och medienämndens sammansättning 2.3.2016-31.12.2017

Lotta Wikström-Johansson (ordförande)
Lucas Åsbacka
Eva Maria Mansnerus
Michael Hancock
Staffan Beijar

Nämnden utser vice ordförande inom sig. 

För mer information se Ålands landskapsregeringen hemsida! 

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 2.10.2017